Tống Y

Tống Y

GRATIS

(1 Sterne)

(5)


Herunterladen Seite Android

100 - 500 Downloads

Diese App zu deinen Listen hinzufügen
Zoomen – Screenshot von Tống Y für Android
Zoomen – Screenshot von Tống Y für Android
Zoomen – Screenshot von Tống Y für Android
Zoomen – Screenshot von Tống Y für Android
Giới thiệu: Truyện nói về Đỗ Văn Hạo - 1 sinh viên trường Y, am hiểu trung y (vì có người bác mở phòng khám trung y, được bác dạy trung y từ nhỏ đến giờ).
1 lần vô tình mà xuyên qua đến Tống triều.
Từ đó dùng y thuật và sự hiểu biết của mình mà "hành y tế thế"

Kommentare und Bewertungen für Tống Y

  • Es gibt noch keine Kommentare, kommentiere als Erster!