Test Não Trái Phải

Test Não Trái Phải

GRATIS

(5 Sterne)

(4)


Herunterladen Seite Android

50 - 100 Downloads

Diese App zu deinen Listen hinzufügen
Hẳn ai trong chúng ta đây đều đã từng nghe rằng người thuận tay trái thường có xu hướng nghệ thuật và mang tính sáng tạo cao trong khi người thuận tay phải sẽ nghiêng về các môn logic và xử lý vấn đề theo kinh nghiệm

+ Người thuận não phải: Hay bốc đồng, Cảm tính, Sáng tạo và có óc nghệ thuật, Trực giác, Siêu linh
+ Người thuận não trái: Lập Kế hoạch, Lý trí, Tính Logic cao, Chính xác, Thực tế

Ứng dụng này sẽ cho bạn biết bạn thuận não Trái hay Phải.
Hãy thử ngay

Kommentare und Bewertungen für Test Não Trái Phải

  • Es gibt noch keine Kommentare, kommentiere als Erster!