Најди TAXI

Најди TAXI

50 - 100 Downloads

Diese App zu deinen Listen hinzufügen
Zoomen – Screenshot von Најди TAXI für Android
Zoomen – Screenshot von Најди TAXI für Android
Zoomen – Screenshot von Најди TAXI für Android
Zoomen – Screenshot von Најди TAXI für Android
Најди TAXI е апликација која ви помага при повикување на такси во друг непознат град. Тие таксии компании кои се внесени во апликацијата се достапни, а истите и работат на приницпот на пуштање на сигнал, во случај да немате доволно кредит на вашата сметка. Со самото избирање на градот и избирање на посакуванта компанија, телефонот автоматски ке го повика бројот на такси кпманијата.
СЕ НАДЕВАМ ДЕКА КЕ ВИ БИДЕ ОД КОРИСТ!

Tags: najdi taksi.

Kommentare und Bewertungen für Најди TAXI

  • Es gibt noch keine Kommentare, kommentiere als Erster!