photoshop cs5

photoshop cs5

GRATIS

(4 Sterne)

(556)


Herunterladen Seite Android

10.000 - 50.000 Downloads

Diese App zu deinen Listen hinzufügen
Zoomen – Screenshot von photoshop cs5 für Android
Zoomen – Screenshot von photoshop cs5 für Android
Zoomen – Screenshot von photoshop cs5 für Android
Zoomen – Screenshot von photoshop cs5 für Android
HUONG DAN SU DUGN PHOTOSHOP CS5....
.Giới thiệu Layers
.Các menu cơ bản
.Thiết kế và trình bày với Type Character
.Sử dụng Layer Mask và Vector Mask
.Tạo hiệu ứng phóng to trong bức ảnh
.hiệu ứng tia sét hoặc sấm chớp
.tạo hình ảnh bong bóng trong bức ảnh bằng công cụ Brush.....

Kommentare und Bewertungen für photoshop cs5

  • Es gibt noch keine Kommentare, kommentiere als Erster!