Ma so karaoke VN

Ma so karaoke VN

10.000 - 50.000 Downloads

Diese App zu deinen Listen hinzufügen
Ứng dụng mã số karaoke:
- Hát karaoke trực tiếp trên điện thoại của bạn với chất lượng tốt khá đầy đủ các bài mà bạn yêu thích.
- ìm kiếm mã số các bài hát karaoke 5 số, 6 số, musicore, cơ sở dữ liệu bài hát lên tới gần 60.000 bài:
+ 5 số Arirang cập nhật tới Vol 55 gồm nhiều bài hot
+ 6 số California tới vol 18
+ Musicore tới vol 84
- Có chức năng sao lưu lên máy chủ và tải từ máy chủ về giúp bạn đồng bộ danh sách yêu thích ở tất cả các điện thoại
-Tự động cập nhật mã số karaoke khi có vol mới

Kürzlich in dieser Version geändert

Cập nhật Arirang Vol 55 và Vol55 remix gồm 292 bài


Kommentare und Bewertungen für Ma so karaoke VN
  • (56 Sterne)

    by San Wi am 06/11/2014

    Hard to handle.

  • (56 Sterne)

    by Thomas Voss am 30/10/2014

    Cool app