Do you have app related questions?Ask the Appszoom team and get a personalized answer within 24hrs!X Close

Karaoke nice

Karaoke nice

100 - 500 Downloads

Diese App zu deinen Listen hinzufügen
Ứng dụng karaoke nice:
- Hát karaoke trực tiếp trên điện thoại của bạn với chất lượng tốt khá đầy đủ các bài mà bạn yêu thích.
- Tra cứu tìm kiếm mã số các bài hát karaoke 5 số, 6 số, musicore, cơ sở dữ liệu bài hát lên tới gần 40.000 bài:
+ 5 số Arirang cập nhật tới Vol 52, Vol 52 REMIX
+ 6 số California tới vol 18
+ Musicore tới vol 84
- Có chức năng sao lưu lên máy chủ và tải từ máy chủ về giúp bạn đồng bộ danh sách yêu thích ở tất cả các điện thoại
-Tự động cập nhật khi có vol mới

Kürzlich in dieser Version geändert

Update Musiccore vol 84 224 bài


Kommentare und Bewertungen für Karaoke nice

  • Es gibt noch keine Kommentare, kommentiere als Erster!