FootTackt

FootTackt

Diese App zu deinen Listen hinzufügen
Zoomen – Screenshot von FootTackt für Android
Zoomen – Screenshot von FootTackt für Android
Zoomen – Screenshot von FootTackt für Android
Апликација која ќе ви помогне во исцртвуање на тактики за фудбал. Истите веќе исцртани тактики, можите да ги снимите и пофторно да ги прикажиувате. Можите да исцртате ваши играчи и противнички играчи (црвена и сина боја) со само едно притискање на е кранот, како и нивното движење со влечење на екранот.

Kommentare und Bewertungen für FootTackt

  • Es gibt noch keine Kommentare, kommentiere als Erster!